Open position- project employee

Project employee for the development of new software platform for better radiation therapy.

Kongsberg Beam Technology AS (KBT), in collaboration with Oslo University Hospital HF (OUS), Department for medical physics (AMF), is looking for an employee in a 100% position that will be part of a larger development group.
This advertisement is available in Norwegian only.

Prosjektmedarbeider til utvikling av ny programvareplattform for bedre strålebehandling

Avdeling for medisinsk fysikk, OUS – Radiumhospitalet

Beskrivelse:

Vi skal utvikle en avansert bilde- og databehandlingsplattform for bruk i strålebehandling, og har startet
arbeidet med å utvikle en prototype. Prosjektmedarbeideren vil få en sentral rolle i den klinikknære delen
av prosjektet. Kongsberg Beam Technology AS (KBT), i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS), Avdeling for medisinsk fysikk (AMF), søker etter en medarbeider i en 100 % stilling som vil inngå i en større utviklingsgruppe. Engasjementet vil være for 6 måneder med mulighet for ytterligere 6 måneders forlengelse.

KBT er prosjekteier, men prosjektet administreres og gjennomføres i nært samarbeid med Semcon Norge
AS, AMF og Universitetet i Oslo.

Stillingen er ledig omgående.

Read and download the full advertisement here